دانلود فیلم من کی هستم Who Am I 2014
نجامین، یک جوان آلمانی است که در مبحث کامپیوتر خبره می باشد. او به یک گروه متشکل از هکرهای حرفه ای و البته خرابکار  دعوت می شود تا عملی انجام دهند که توجه دنیا را به خود جلب کنند…